...

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)